שרותים למוסדות מוניציפליים מבני ציבור ותעשייה

אנו מעניקים מגוון רחב של שירותים  למוסדות מוניציפליים מבני ציבור ותעשייה באיתור נזילות כמו למשל:

  • צילומי קווי ביוב
  • איתור גורמי רטיבות
  • ועוד….

כפתרון ייעודי לנזילות מים מצנרת בעלת קטרים גדולים מבוצעות ע"י מכשיר מסוג קורלטור אשר במסגרתו מונחים משדרים על גבי מקטעי צינור המעבירים תדרי רדיו בניהם והנקלטים ע"י מחשב המציג את מיקום הכשל המדויק.