תשתיות המים בישראל – תמונת מצב

תשתיות מים הן למעשה מערכת צינורות שמזרימים מים ממאגרי המים השונים במדינה אל הצרכנים, אנחנו האזרחים, בערים, בישובים, בבתים פרטיים ובמבנים ציבוריים. תשתיות מים אלה נבנות בד בבד עם תשתיות הביוב שאוספות את מי הביוב מאותם צרכנים ומעבירה אותם למקומות ניקוד וטיהור.

בין רשות המים והרשות המוניציפלית

בישראל, רשות המים היא האחראית על ניהול משק המים, על תפעולו ועל פיתוחו. מטרתה העיקרית של רשת המים היא להציע שירותי מים וביוב באיכות גבוהה וביעילות כדי להבטיח לתושבים רווחה בת קיימא.

אם בעבר ניהול משק המים והביוב היה באחריות הרשויות המקומיות, לפני מספר שנים נחקק חוק תאגידי מים וביוב, שהעביר את ניהול משק המים לתאגידים. ישנם כיום 55 תאגידי מים וביוב המספקים שירותים בתחום לתושבים ברשויות המקומיות השונות ברחבי המדינה. רשות המים מבצעת מעקבים וביקורות כדי לבדוק אם התאגידים עומדים, בין היתר, בתכניות לניטור שפכים ולפיתוח תשתיות.

חשיבותן של התשתיות

על השפעתן החשובה של תשתיות המים והביוב, לניהול חיי רווחה תקינים, אפשר ללמוד מכמה ידיעות שפורסמו ברשת ומתייחסות לתשתיות אלה, לדוגמה:

 • "ראש עיריית הרצליה עוצר את הבניה במסגרת ההתחדשות העירונית כי אספקת המים לעיר, לא מספיקה כדי לספק לכול תושבי העיר את כמות המים הנדרשת להם" (נובמבר, 2018).
 • "במסגרת בנייתה של העיר חריש, חברת מקורות מקימה לעיר החדשה תשתיות של מים וביוב" (נובמבר, 2016).
 • "הסיבה העיקרית המעכבת קידומם של פרויקטים בתחום הנדל״ן למגורים, נעוצה בצורך לתכנן ולבצע תשתיות" (אפריל, 2016).

עובדות חשובות על מתקני הטיהור

 • מידי שנה מיוצרים בארץ כ-530 מיליון מ״ק שפכים, כאשר מרביתם עוברים טיהור. 
 • טיהור השפכים מאפשר למנוע זיהומים שעלולים לחלחל אל הים, הקרקע, מי התהום והנחלים ולפגוע בחי ובצומח. 
 • טיהור השפכים באיכות ׳שניונית׳ מבוצע בטכנולוגיות מתקדמות, ומאפשר לייצר מי קולחין. המשמשים להשקיה חקלאית, לגינון ועוד. 
 • מתקן לטיהור שפכים (מט״ש) ממוקם בכל עיר (או קבוצת ערים).
 • שדרוג מי הקולחין לאיכות ׳שלישונית׳ ייעשה בהדרגה ויאפשר השקיה בלתי מוגבלת של גידולים חקלאיים.
 • רשות המים מעניקה תקציבים כדי לעודד מפעלים להשבת קולחין. כתוצאה מכך, יזמים פרטיים החלו להקים מפעלים להשבת קולחין, כשהם נעזרים גם ברשות המים וגם בחברת מקורות.

איך מז"חים קשורים לנושא?

עבור הקמת תשתיות מים וביוב שיבטיחו שמירה על בריאות התושבים והסביבה, נדרשת לרוב התקנת מכשירי מז״ח, למניעת זרימה חוזרת, בכל מערכת. זרימת מים חוזרת גורמת לחדירת חומרים לא רצויים למקורות אספקת מי השתייה, והיא עלולה להתרחש בעקבות שני תרחישים:

 1. Back Siphonage – ירידת לחץ במקורות אספקת המים, כמו במקרים של הפסקת מים.
 2. Backpressure – עליית לחץ במורד הזרם מעל ללחץ אספקת המים של המערכת.

התקנת מכשיר מז״ח במקורות מי השתייה, מונעת סכנות של חדירת מזהמים למים ושומרת על בריאותנו.